parallax background

Az 1995. évi LXXXI. számú törvényben kihirdetett Biológiai Sokféleség Egyezménnyel, illetve a FAO 2001. évi „Egyezmény a Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrások Megőrzésére és Hasznosítására” előírásaival összhangban, továbbá a 358/2004 (XII. 26.) Korm. rendelet által kihirdetett, az élelmezési és mezőgazdasági célú növényforrásokról szóló, Rómában 2001. november 3-án elfogadott nemzetközi Egyezmény 12.4. pontjában foglaltak szerinti anyagok átadását szabályzó minta megállapodás alapján, a Növényi Diverzitás Központ a génbank gyűjteményben megőrzött génforrás mintákat a következő feltételek mellett adja át a Felhasználónak:

  • az alábbiakban feltüntetett génbanki mintá(ka)t kézhez vételt követően tárgyévben a Felhasználó termeszti, a mintákat nem tárolja, azokat harmadik félnek nem adja át;
  • legjobb tudása szerint törekszik a botanikai minták felszaporítására a továbbtermesztés biztosítása érdekében;
  • idegentermékenyülő, izolációt igénylő fajok esetében megfelelő térbeli izolációs távolságot tartva vagy adott esetben kézi izolációt végezve biztosítja a nyert szaporítóanyag eredetivel egyező minőségét;
  • az átadott génbanki mintákkal kapcsolatos tapasztalatait összefoglaló termesztési adatlapot kitölti és legkésőbb a betakarítás évének december 31-éjéig az Átadó számára eljuttatja; Ezt megteheti on line kérdőív segítségével, elektronikusan Excel táblázat kitöltésével vagy papír alapon, postán megküldve; A teljesítéshez szükséges feltételeket az Átadó biztosítja.

A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy 

  • az Átadó a helyszínen szemrevételezheti az átadott génforrások termesztésének körülményeit;
  • az Átadó, szükség esetén, a kiadott génbanki minták sikeres felszaporítása után szaporítóanyagot igényelhet vissza a Felhasználótól; Ez előzetes egyeztetés után az Átadó külön kérésére történik.
  • az Átadó a Felhasználót fentiekben vállalt kötelezettségeinek elmulasztása esetén további génforrás igénylésből kizárja;

Az Átadó a Felhasználó személyes adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény szerint jár el. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Átadó a génbanki minta kéréssel kapcsolatban megadott személyes adatait kezelje és tárolja. 

Szakítva a korábbi gyakorlattal ebben az évben a GLS Futárszolgálat szolgáltatásait vesszük igénybe a küldemények célba juttatásához. Miután ezt a csomagküldő cég munkatársai munkaidőben próbálják meg teljesíteni, ezért nagyon fontos, hogy olyan elérhetőségeket (különös tekintettel a telefonszámra és szállítás címre) adjanak meg, amin napközben a GLS munkatársai elérik Önöket. A futárnál fizetésre nincs lehetőség. Megértésüket köszönjük.

Az Átadó GMO-mentes, csávázatlan, ún. génbanki mintát ad át. A génbanki minta nem fémzárolt szaporítóanyag.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatosan az Átadónál felmerülő 1200 Ft azaz ezerkétszáz forint adminisztrációs költséget a génbanki minták átvételét megelőzően, de legkésőbb azok átvételét követő 8 napon belül az Átadónak csekken, melynek időben történő eljuttatásáról az Átadó gondoskodik, vagy annak a MÁK-nál vezetett 10032000-00295639-00000000 sz. számlájára történő átutalással megfizet.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiek esetleges nem teljesítése esetén a továbbiakban a génbanki minták kérésének lehetőségével nem élhet.

A fentieken túlmenően a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adminisztrációs díj meg nem fizetése esetén azt az Átadó jogi úton érvényesíti, mely eljárás költségei a Felhasználót terhelik.

A megállapodás visszajuttatásának elmaradása a kérés törlését vonja maga után.